suomi svenska english

Välkommen till Statens kontaktregister

Du kan söka statliga organisationers och tjänstemannens kontaktuppgifter från Statens kontaktregister. Tjänsten är avgiftsfri för medborgarna och kräver inte registrering.

Du kan söka med personnamn (för- och/eller efternamn), ämbetsverkets namn, stad, e-postadress, organisation/enhet, titel eller adress. Adressuppgifterna som fås från Statens kontaktregister får inte användas för direktmarknadsföring utan tillstånd av vederbörande.