suomi svenska english

Statens kontaktregister: bruksanvisning

Vad är Kontaktregistret?

Kontaktregistret är statens centraliserade kontaktregister som innehåller statliga organisationers serviceadresser och kontaktuppgifter för deras anställda. Syftet med tjänsten är att tillhandahålla statens alla offentliga kontaktuppgifter lätt och smidigt på samma ställe. Tjänsten ersätter den tidigare Julha-tjänsten.

Användning

Kontaktregistret finns på webbadressen https://yhteystietohakemisto.valtori.fi/sv. Tjänsten är avgiftsfri för medborgarna och kräver inte registrering.

Så här söker du kontaktuppgifter:

  1. Skriv in sökordet i fältet Sök. Du kan söka med personnamn (för- och/eller efternamn), ämbetsverkets namn, stad, e-postadress, organisation/enhet, titel eller adress.
  2. Du kan också söka med flera kriterier i samma fält. Sök till exempel med efternamn och stad separerat med mellanslag, såsom på bilden nedan: <
  3. Du kan också använda värden för sökresultatet genom att trycka på knappen . Till exempel genom att trycka på personen i sökresultatet ... sökningen visar alla personer med titeln finansexpert: Med knappen kan du radera sökkriterier.
  4. Du får ytterligare information om föremålet för sökningen genom att trycka på knappen

Användning av kontaktregistret med olika enheter

Kontaktregistervyn anpassar sig till skärmar av olika storlek och olika enheter, såsom surfplattor och mobiler.

Vem kan använda kontaktregistret?

Alla kan använda kontaktregistret, och tjänsten är avgiftsfri för medborgarna. Kontaktuppgifterna i registret kan också kombineras med tjänster som tillhandahålls av tredje parter via den öppna gränsytan. Syftet med kontaktregistret är att tillhandahålla olika statliga ämbetsverks kontaktuppgifter på ett så enkelt sätt som möjligt för att förbättra servicen.

Varifrån kommer uppgifterna till kontaktregistret?

Kontaktuppgifterna för organisationerna inom statsförvaltningen hämtas automatiskt från Statens centraliserade samtalslösning. Varje ämbetsverk ansvarar självständigt för sina kontaktuppgifters synlighet, avgränsningar och riktighet.

En stor del av kontaktuppgifterna för statens olika organisationer har koncentrerats till Statens samtalsförmedlingstjänst. Idén med kontaktregistret är att om ett samtal kan kopplas via statens samtalsförmedlingstjänst så syns dessa kontaktuppgifter också i kontaktregistret.

Hur fungerar kontaktregistret tekniskt sett?

Kontaktregistret är en app som erbjuder tredje parter en öppen gränsyta. Appens användargränssnitt anpassar sig till skärmar av olika storlek och olika enheter, såsom surfplattor och mobiler.

Hur kan jag använda kontaktregistrets tjänster i min egen app eller som en del av en extern tjänst?

Uppgifterna i kontaktregistret har en öppen gränsyta, vilket innebär att de kan användas i tredje parters tjänster.

Kontaktregistrets öppna REST-gränsyta kan lätt utnyttjas via en HTTPS-förbindelse. Man skickar en begäran till gränsytan i GET-format, och till den bifogas en ”q” parameter som innehåller begäran. T.ex. ”q=matti”, ”q=matti+meikäläinen”.

Exempel 1:Sökning av ordet "test"

https://yhteystietohakemisto.valtori.fi/api/1.0/search?q=testi

Gränsytan ger ett svar i JSON-format:

{"Persons":[],"Index":0,"Count":0,"TotalCount":0}
  • Persons innehåller de hittade kontaktuppgifterna ([]=tom, inget resultat)
  • Index: Svarets indexnummer om sidindelning används
  • Count: Resultatantal i svaret
  • TotalCount: Alla resultat på servern som motsvarar sökningen

Gränsytan stöder sidindelning, som används genom att som parameter lägga till det önskade sökresultatet sida (i=index) och (s=size) antal resultat som visas på en sida.

Exempel 2: Om ”helsingfors” ger flera sidor med träffar visas den första sidan med max 10 träffar på

https://yhteystietohakemisto.valtori.fi/api/1.0/search?q=helsinki&i=0&s=10

Hur används Kontaktregistret med mobila enheter?

Kontaktregistret har designats så att det så väl som möjligt även stöder mobila enheter. I praktiken fungerar Kontaktregistret i alla enheter.

Användarvillkor

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori är producent för kontaktregistret. Valtori ansvarar inte för de ämbetsverksspecifika uppgifterna, utan varje ämbetsverk ansvarar självständigt för dem. Därför ansvarar Valtori inte för innehållets riktighet eller för eventuella brister eller problem med uppgifternas tillgänglighet.

Användning av certifikat

Läs mer om tjänsten som tillhandahålls av Fineid på www.fineid.fi På Fineids sida med vanliga frågor och certifikatregister beskrivs mer i detalj hur man kan använda fineid-tjänsten.